Swedish flagSvenska
Dansk flagDansk Union jackEnglish Swedish flagSvenska
+45 98510030

Learning Management System (LMS)

Verktyg för administration av användare, online kurser och rapportering

Om e-learning redan är en integrerad del av era utbildningsaktiviteter eller om ni vill vikta e-learning högre i framtiden, då är ett Learning Management System (LMS), också kallat lärportal, ett effektivt styrverktyg.

Learning Management programvaran är 100% webbaserad och kan variera från att vara ett enkelt kurshanteringssystem till en komplex lösning med allt från gamification, webinars, närvaroutbildning och e-handel.

Ni får överblick över kompetensutvecklingen inom företaget och kan effektivt administrera kurser, resultat, certifieringar och mycket mer. Med ett e-learning management system är det slut på lösa ändar, resursslöseri och försummade medarbetare.

Alla era kurser läggs in i learning management systemet och era medarbetare fördelas och registreras efter er organisationsstruktur. På så sätt är det lätt att ge medarbetarna tillgång till just de kurser som är relevanta för den enskilda medarbetaren.

HR-avdelning och ledningen kan löpande övervaka medarbetarnas aktiviteter och framsteg och få en överblick över företagets utbildning. Dessutom har ett Learning Management System (LMS) en mängd andra funktioner och fördelar. På Vestergaard & Co distribuerar vi ett av världens bästa LMS system- nämligen Docebo Learning Management System, som du kan läsa mer om här.

Learning management system