Swedish flagSvenska
Dansk flagDansk Union jackEnglish Swedish flagSvenska
+45 98510030

Postnord e-learning kurs

B för Brev – E för Effektivitet

Ny e-learningkurs säkerställer att Postnord Danmark levererar enhetlig kvalitet och sparar tid..

Varje dag kör Postnords bud och chaufförer ut med tusentals paket till danska företag och hushåll. Några av dem innehåller så kallat farligt gods i begränsade mängder som kräver extra uppmärksamhet. Det är därför ett juridiskt krav att alla produktionsmedarbetare och andra anställda som hanterar dessa transporter tar en kurs för att säkerställa att godset hanteras på ett kvalificerat sätt.


Hittills har denna utbildning ägt rum i de lokala enheterna med den enskilda ledaren eller chefen som ansvarig för att hålla kursen för enhetens personal - och sedan dokumentera deras deltagande.


Men det har inte varit en optimal lösning. Först och främst så har det varit en extra uppgift för både anställda och chefer/ledare som skall integreras i den dagliga verksamheten. Det har också varit en utmaning att uppnå en jämn kvalitet på undervisningen, och det har också varit en utmaning att snabbt kunna instruera nya medarbetare.

 

Svaret på dessa utmaningar har blivit e-learningkursen "Transport av farligt gods i begränsade mängder".

postnord e-learning kursus

Kursen i korthet

Kursen "Transport av farligt gods i begränsade mängder" ger de anställda kunskap om vad farligt gods är, hur det ska hanteras, och vad man ska göra om olyckan är framme.


Vestergaard & Co har varit ansvariga för hela utvecklingsprocessen från storyboard till slutproducerad kurs. Kursen har gjorts med utgångspunkt i det existerande kursmaterialet och med Postnord säkerhetsansvarige och HR-avdelningen som medspelare. Slutresultatet blev en kurs på cirka 25 minuter som genom storytelling, grafik, bilder, speak och löpande aktiviteter gör det lite torra ämnet om regler till en engagerande och lärorik upplevelse.

Kursen avslutas med ett test som dokumenterar att de anställda nu har den nödvändiga kunskapen.

 

Målriktad kurs

Ordet målriktad har spelat en nyckelroll under kursens utveckling. 

Postnord Danmark omfattar många olika personalgrupper med mycket olika önskemål och förutsättningar när det gäller e-learning. Därför finns det ett starkt fokus på att målrikta kurserna till varje enskild målgrupp. Detta gäller även för kursen "Transport av farligt gods": "Vi har fått en kurs som i sin förmedling matchar den relevanta medarbetargruppen, både när det gäller språk, grafik, tempo, aktiviteter och uppgifter under kursen. Och från tidigare kurser vet vi att detta är avgörande för resultatet ", säger Tina Christensen, HR-konsult på Postnord Danmark.

 

Mindre tidsförbrukning och dokumentation

E-learningkursen är ännu inte fullt utbredd i hela organisationen, men för Tina Christensen är det ingen tvekan om att det kommer att spara tid i hela organisationen.
Den enskilda ledaren behöver nu inte lägga ner tid och mental energi på att förbereda och organisera kursen, och dokumentationsarbetet har blivit mindre:

Det registreras blir automatiskt när de anställda har genomgått kursen. Sammantaget innebär detta att den enskilda ledaren får tid över till andra uppgifter.

Ledarens tid kunde ha frigjorts på liknande sätt genom att skicka de anställda på externa kurser, till exempel en arbetsmarknadsutbildning. Den lösningen valde man bort därför att den är mer tidskrävande för de anställda än nödvändigt, eftersom utbildningen inte riktar sig mot det enskilda företaget. Fördelen med e-learning är att det fokuserar på de specifika frågor och situationer som Postnords anställda möter i sitt dagliga arbetsliv. Varför använda en halv dag på något som kan göras på en halvtimme?

 

Större flexibilitet

Lika viktigt som den reducerade tidsförbrukningen är flexibiliteten som man får med e-learning. Den gör det nu möjligt att passa in kursen i varje medarbetares uppgifter och scheman, och den enskilde ledaren kan själv avgöra om de anställda ska genomgå kursen individuellt eller i grupper.

Detta gör det lättare att se till att alla genomför kursen eftersom hela gruppen inte absolut måste göra det tisdag den 1 november kl. 10. Flexibiliteten är värdefull, för posten ska ju ut ...

Det innebär också att nya medarbetare snabbt kan få den kunskap som krävs - utan att ledaren måste sätta ihop en kurs för bara en enda medarbetare.

 

Jämn kvalitet

E-learningkursen säkerställer att alla anställda nu får exakt samma information som serveras på exakt samma sätt. När folk talar om farligt gods i organisationen, är det nu med samma ord och samma referensram. Detta är naturligtvis svårt att uppnå när en kurs hålls av många och mycket olika ledare, hur bra de än är.


E-learningkursen är en garanti för att de anställda får all nödvändig information så att lagliga krav på undervisning uppfylls. Kursen kan naturligtvis också uppdateras när reglerna och riktlinjerna ändras. Därmed behöver den enskilde ledaren heller inte hålla reda på om det är den senaste versionen av utbildningsmaterialet de har liggande.

 

Mer vill ha mer

"Transport av farligt gods" är inte den första e-learningkursen på Postnord Danmark. E-learning används i ett brett spektrum av områden för alla personalgrupper, och medarbetare och chefer i både administrationen och produktionsenheterna vill gärna ha mer e-learning. Därför blir detta heller inte den sista kursen.

 

Tvärtom är det planen, enligt Tina Christensen, att flera av de framtida kurserna och utbildningar i Postnord Danmark blir digitala. "Vi kan knappast undvara våra medarbetare i hela och halva dagar - oavsett om det är brevbäraren, kundkonsulten eller administrationspersonal. Med e-learning kan vi erbjuda våra anställda mer utbildning än vad vi annars skulle kunna."

 

 

När vi skickar ett utvecklingsprojekt ut ur huset är det viktigt för oss att leverantören själv kan lyfta hela uppgiften – utan att vi ska lägga ner en massa timmar på projektet. Och det kan Vestergaard & Co.
Vestergaard & Co har en imponerande förmåga att snabbt sätta sig in i våra ämnesområden och omsätta det till fokuserade och engagerande kurser som uppfyller våra önskemål perfekt - både när det gäller grafiskt uttryck, pedagogisk kvalitet och användning av media och teknikalternativ. Varje gång vi lägger ut ett utvecklingsprojekt hos dem är vi övertygade om att de levererar hög kvalitet.

  

Tina Christensen, HR-konsulent på Postnord Danmark